Startsiden Mot norrmalt! Startsiden
<< Startsiden | Prisvinnere | Lenker | Sponsorer og Støttespillere | Vedtekter >>
Oppdatert: 03.09.2016
SISTE NYTT!
Leif Justers Revyfonds offisielle hjemmeside
SISTE NYTT!

Ingen utdeling av Leif Justers Revypris 2016

Styret i Leif Justers Revyfond har besluttet å ikke utdele noen pris i 2016. Det har også vært tidligere år hvor prisen ikke har vært utdelt, så dette er for så vidt ikke noe nytt. Bakgrunnen for årets beslutning er imidlertid at det med slunken kasse grunnet store utgifter og rekordlav rente foreløpig ikke lenger er økonomi nok til å foreta en årlig utdeling med mindre fondet får hjelp.

Med hjelp mener vi en form for sponsor eller annen form for økonomisk drahjelp, og styret
har de siste årene med å søke utallige firmaer, organisasjoner, kulturelle institusjoner,
offentlige instanser og privatpersoner om midler, men uten hell.

Vi har ikke fått et eneste positivt svar selv om det på ingen måte er store summer vi søker om.

Dersom noen skulle ha forslag til eller vite om noen som kan hjelpe, er det ytterligere
informasjon å finne om dette under linken Sponsorer og støttespillere.

Styret arbeider kontinuerlig med å finne samarbeidspartnere, og har nylig fått en mulig løsning som vi håper vil gå i orden. Dersom dette går i orden, vil vi kunne klare å utdele Justers ærespris årlig fremover, og uansett kan vi love at styret etter en kunstnerisk pause i år igjen vil kunne presentere en ny mottager av Juster-prisen i 2017!

Til da håper vi at alle Justers venner rundt i det ganske land holder revykongens minne i live ved å nyte alle klipp og numre som ligger ute både på denne siden og på Youtube.
Vi kommer sterkt tilbake!

Oslo, 3. september 2016

For styret i Justerstiftelsen
Dag Vågsås
Styremedlem

 


Startsiden

Startsiden

Leif Justers Revyfond
Org.nr: 994 073 168
v/ Adv. Finn Kohmann
Østhornvn. 10 , 0874 Oslo
Tlf.: 22 23 65 45 | Mobil: 414 33 527

Revisor: LST revisjon AS
v/ reg. revisor
Harald Tettum
1411 Kolbotn
Mobil: 930 99 191

Startsiden

Startsiden
   
<< Startsiden | Prisvinnere | Lenker | Sponsorer og Støttespillere >>