<< Startsiden | Prisvinnere | Lenker | Sponsorer og Støttespillere | Vedtekter >>
Oppdatert: 16.03.2015
BIDRAGSYTERE
Leif Justers Revyfonds offisielle hjemmeside
BIDRAGSYTERE
Startsiden Startsiden Mot normal!

Hjelp til å samle innhold om Leif Juster

Styret i Leif Justers Revyfond ønsker å samle inn
• Bilder
• Tegninger
• Egenopplevde historier

med Leif Juster i hans virke som skuespiller. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer som har noe som du vil dele av ovennevnte ting med oss. Dette sendes på e-post til til Dag Vågsås i styret for Revyfondet.

Du blir ikke rik av det, men du vil bli kreditert med navn og relevante opplysninger.

Oslo, 02.09.2013
Dag Vågsås
Styremedlem
Leif Justers Revyfond


Ervin Andreassen: Tegning fra 9. juli 1990 - sendt Juster...


Heidi Huse har tegnet denne i 1986 og sendt tegningen til Juster...


Omslagsbilde fra LP-platen «LEIF JUSTER, En glad gutt», Rosenborg Studios mai 1976.


Vi har veldig, veldig mye forskjellig med og om Leif Juster, men bidra gjerne, du også!


 


Startsiden

Startsiden

Leif Justers Revyfond
Org.nr: 994 073 168
v/ Adv. Finn Kohmann
Østhornvn. 10 , 0874 Oslo
Tlf.: 22 23 65 45 | Mobil: 414 33 527

Revisor: LST revisjon AS
v/ reg. revisor
Harald Tettum
1411 Kolbotn
Mobil: 930 99 191

Startsiden

Startsiden
   
<< Startsiden | Prisvinnere | Lenker | Sponsorer og Støttespillere >>