Startsiden Startsiden Mot normal!
<< Startsiden | Prisvinnere | Lenker | Sponsorer og Støttespillere | Vedtekter >>
Oppdatert: 16.03.2015
SPONSORER
Leif Justers Revyfonds offisielle hjemmeside
STØTTESPILLERE

FORESPØRSEL OM ØKONOMISK STØTTE


Da Norges folkekjære og sannsynligvis mest populære revyartist gjennom tidene, Leif Juster, fylte 70 år i 1980, ble han hyldet med en spesiell festforestilling på Chat Noir. Inntektene fra forestillingen ble grunnlaget for Leif Justers Revyfond som siden den gang årlig, har delt ut Leif Justers Ærespris - den såkalte «Juster-prisen».

Formålet med prisen er å fremme interessen for og styrke utøvelsen av norsk revykunst og å stimulere videreutvikling av revyfaget. Hederen tildeles for lang og tro tjeneste i faget, eller unge artister i utvikling som kan tilføre norsk revy positive impulser.

Utdelingen finner sted på Justers fødselsdag 14. februar på «Restaurant Justers» i Edderkoppen teater med en rekke kjente kunstnere til stede. Arrangementet blir vanligvis behørig dekket av media. Selve prisen har bestått enten av en «peishylle-versjon» av billedhuggeren Nina Sundbyes statue av Leif Juster som står utenfor Chat Noir, eller kr 10.000.- + et signert portrett som Ulf Aas har laget.

Blant tidligere prisvinnere finnes navn som Harald Heide Steen Jr., Rolv Wesenlund, Egil Monn-Iversen, Alfred Næss, Einar Schanke, Elsa Lystad, Yngvar Numme, Toralv Maurstad, Sølvi Wang, Tor-Erik Gunstrøm, Wenche Myhre, Tom Sterri, Dag Vågsås, Brit Elisabeth Haagensli, Øystein Sunde, Bjørn Sand, Andreas Diesen, Øyvind Blunck, Runar Borge, Brede Bøe, Hilde Lyrån, Siw Anita Andersen, Hege Schøyen og Wenche Foss.

De siste års mottagere har vært Sturla Berg Johansen, Inger-Lise Rypdal, Ingrid Bjørnov og Ole Paus og sist Robert Stoltenberg.

Hver prisutdeling medfører imidlertid utgifter - ikke bare er selve prisen kostbar, men også arrangementet rundt seremonien tærer på aktiva. Gjennom de 30 årene æresprisen er blitt tildelt, har fondet derfor minsket kraftig, og resultatet er dessverre at utsiktene for fortsatt å avholde den årlige utdelingen, er særs usikker. Uten nye midler vil denne lange tradisjonen stå i fare for å dø ut. Fondet gjorde derfor et krafttak for å få inn midler i 2010 ved å feire Leif Justers 100 årsdag med en ny festforestilling.

Arrangementet ble denne gang holdt på hans eget teater Edderkoppen hvor revykongen selv var direktør i tyve år. Igjen sto en rekke av våre fremste revynavn på scenen. Foruten å ære «Lange-Leif» var formålet å reise ny kapital for fortsatt å kunne holde Revyprisen i hevd. Alle opptrådte vederlagsfritt, og med full sal og NRK som kjøpte forestillingen for sending, ble det derfor atter en viss forøkning i kassen, men bare for en stund.

Utgifter til så vel annonsering som å frakte inn artister fra fjern og nær og bespise og bebo disse, tæret igjen på innkomne midler.

Situasjonen har blant annet ført til at styret i år for første gang bestemte seg for ikke å utgi noen pris, for således å kunne strekke den slunkne kassabeholdningen over noen flere år.

Leif Justers Revyfond er derfor interessert i samarbeidspartnere som kan bidra med økonomisk hjelp for å kunne bevare Justerprisen som institusjon, f. eks. ved å inngå en avtale om sponsing og gjenytelser som støttespilleren kommer til enighet om med Styret. Vi ber på ingen måte om enorme summer, men kan tilby alle sponsorer å bli forbundet med en etablert kulturpris og et så profilert underholdningsnavn som Leif Juster.

Alle firmaer/organisasjoner som bidrar økonomisk til fondet, vil bli presentert med en kort omtale med logo, adresse, samt hjemmesideadresse og alle relevante kontaktopplysninger på vår egen hjemmeside på www.leifjuster.no.

Ovenstående finnes også som PDF-fil


Manipulert foto og fotomontasje: Kurt Evert Stenbakk

 


Startsiden

Startsiden

Leif Justers Revyfond
Org.nr: 994 073 168
v/ Adv. Finn Kohmann
Østhornvn. 10 , 0874 Oslo
Tlf.: 22 23 65 45 | Mobil: 414 33 527

Revisor: LST revisjon AS
v/ reg. revisor
Harald Tettum
1411 Kolbotn
Mobil: 930 99 191

Startsiden

Startsiden
   
<< Startsiden | Prisvinnere | Lenker | Sponsorer og Støttespillere >>