Startsiden Startsiden Mot normal!
<< Startsiden | Prisvinnere | Lenker | Sponsorer og Støttespillere | Vedtekter >>
Oppdatert: 16.03.2015
VEDTEKTER
Leif Justers Revyfonds offisielle hjemmeside
VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR LEIF JUSTERS REVYFOND,
vedtatt i styremøte 25.03.2010

1. BAKGRUNN

Fondet er opprettet av midler fra festforestiltngen i Chat Noir i anledning av Leif Justers 70 årsdag 14.02.1980. Overskudd fra Leif Justers 100-årsjubileum 14.02.2010 har sikret fondets kapital. Fondet registreres hos lotteri- og stiftelsestilsynet.

2. NAVN

Fondets navn er Leif Justers Revyfond.

3. GRUNNKAPITAL

Fondets grunnkapital er kr 170.000.-.

4. FORMÅL

Fondets formål er å utdele revyprisen til utøvere av norsk revykunst. Prisen kan~ fortjente eller unge artister som er i utvikling -og som styret mener kan tilføre norsk revy positive impulser. Det-omfatter ulike aktører, revyforfattere, koreografer, komponister, instruk-tører, scenografer m.fl.

4. PRISUTDELINGEN

Revyprisen deles ut på Leif Justers fødselsdag 14. februar. Styret fastsetter prisbeløp innenfor rammene av årets avkastning, men kan tilføre midler fra fondets kapital. Prisen kan utdeles til flere kandidater, men styret er ikke forpliktet til å utdele pris hvert år.

6. STYRET

Styret skal bestå av 4 - 7 medlemmer som velges for 4 år med mulighet for forlengelse. Et av medlemmene bør være tilknyttet revyfaget. Det sittende styret velger selv medlemmer. Styret velger selv sin leder. Styret bestemmer hvem som skal forestå fondets forretnings-førsel, administrasjon og forvaltning. Alt vederlag for utført arbeide for fondet fastsettes av styret.

7. FORVALTNING

Styret skal forvalte fondets økonomiske midler og rettigheter og sørge for høyest mulig avkastning pr. år. Dersom nettoavkastningen er ubetydelig, kan midler tas fra kapitalen, dog slik at det er mulig å opprettholde normal virksomhet fram til 2020.

8. OMDANNING

Oppløses revyfondet skal eventuelle midler overføres til Norsk Revyforfatterforening eller en tilsvarende organisasjon.


Kopi. Trykk på «bildet» over for å få opp PDF-fil av stiftelsesdokumentet.


Startsiden

Startsiden

Leif Justers Revyfond
Org.nr: 994 073 168
v/ Adv. Finn Kohmann
Østhornvn. 10 , 0874 Oslo
Tlf.: 22 23 65 45 | Mobil: 414 33 527

Revisor: LST revisjon AS
v/ reg. revisor
Harald Tettum
1411 Kolbotn
Mobil: 930 99 191

Startsiden

Startsiden
   
<< Startsiden | Prisvinnere | Lenker | Sponsorer og Støttespillere >>